Gum

アーティストCORNELIUS
作詞Keigo Oyamada
作曲Keigo Oyamada
A A Ma I A I Ma I A Su Ma De Ma Da Ma Te
A Ai A Au A Ae A Ao
Ana Kara Naka Nai Hako Hana Sake Saa Nani Saku
Aa Haru Natsu Aki Mata Matsu Dake
Namo Nashi Kane Nashi Awa Haku Kani
Mada Nami Nai Hama Hato Hane Mau Yama
Mada Saki Haru Hare Aru Kana Ai Asu
Aka Ao Ai Are Asa Ato Ame Ari
Kamu Gum Kasu Kazu Kasa Kage Kami Kago
Aka Ao Aiga Are Asa Ato Amewa Ari
Kamu Gumno Kasuno Kazu Kasa Kageto Kamino Kago
Akato Aoto Aiga Are Asano Atono Amewa Ari
Kanda Gumno Kasuno Kazu Kasano Kageto Kamino Kago
Akato Aoto Aiga Areba Asano Atono Amewa Arika
Kanda Gumno Kasuno Kazuto Kasano Kageto Kamino Kagoo
Ana Kara Naka Nai Hako Hana Sake Saa Nani Saku
Aa Haru Natsu Aki MAtsu Dake Kachi Nashi Kane Nashi Kasa Kase
Tada Namiga Masu Hato Haneru Hane Mau Yamani Taki Ame Hareru Kana
Baka Aho Kasu Zama Zako Gaki Tako Kane Nashi Ate Nashi Nake Nashi Awa Haku Kani
Aka Aoto Akino Aji Asa Atono Amewa Awa
Kamu Gumno Kasuno Kami Kasa Kageto Kamino Kaze
Akato Aoto Akino Aji Asano Atono Amewa Awa
Kanda Gumno Kasuno Kami Kasano Kageto Kamino Kaze
Akato Aoto Aiga Areba Asano Atoto Amewa Arika
Kanda Gumno Kasuno Kazuto Kasano Kageto Kamino Kagoo
Akato Aoto Aiga Areba Kasano Kageni Kamino Kagoo

50音・ABC検索


  • このエントリーをはてなブックマークに追加