Athair Ar Neamh

アーティストEnya
作詞Roma Ryan
作曲Roma Ryan
Athair ar Neamh. Dia linn
Athair ar Neamh. Dia liom
m'anam, mo chroi, mo ghloir,
moladh duit, a Dhia.

Fada an la, go samh
Fada an oich', gan ghruaim,
aoibhneas, athas, gra,
moladh duit, a Dhia

Moraim thu o la go la.
Moraim thu o oich go hoich'

Athair ar Neamh, Dia linn
Athair ar Neamh, Dia liom
an ghealach, an ghrian, an ghaoth,
moladh duit, a Dhia.

50音・ABC検索


  • このエントリーをはてなブックマークに追加